Гэрэлтүүлгийн мэдээ
НЭМСЭН:khoroo6@khanuul.mn
ОГНОО : 2018/04/24
Тус хороо нь 7 хоног бүр нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг хэрхэн асаж, эвдрэл гэмтэл хэр байгаа талаар судалгаа авч ажилладаг бөгөөд 2018 оны 04 дүгээр  сарын 2-р долоо хоногийн байдлаар 3 дугаар хэсгийн 19-р гудамжны 21-р шонгийн гэрэлтүүлэг, 4-р хэсгийн 16 арын гудамжны 323, 325  шонгийн гэрэлтүүлэг, 5-р  хэсгийн Нүхт 17-р гудамжны 128д, 72д нүхтийн 20 дугаар гудамжны 40 дугаар шонгийн гэрэлтүүлэг,6 дугаар хэсгийн нүхтийн 22 дугаар гудамжны 175 дугаар шонгийн гэрэлтүүлэг, 8-р хэсгийн Нүхтийн 27-р гудамжны 242, 241, нүхтийн 32-р гудамжны 634б  огт асахгүй байна.  Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 97%-тай асаж байна

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт