"Дэлхийн зөн" ОУБ ОНХХ-тэй хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд өдөрлөг зохион байгуулав.
ДЗОУБ ОНХХ-тэй, хорооны иргэдийн бүлэгтэй хамтран хороодын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд Хамтарсан Багийн талаар нэгдсэн ойлголт өгөх, тэдэнд мэргэжлийн сэтгэл зүйчээр дамжуулан өөртөө итгэх итгэл, сэтгэлийн дэм өгөх, төрөөс баримталж бодлого, нийгмийн халамжийн үйлчилгээнүүдийг талаар, өрхийн орлого нэмэгдүүлэх боломж гарцийг нээж өгөх өдөрлөгийг хорооны иргэн танхимд зохион байгуулав. Тус өдөрлөгийг Засаг дарга А.Сүххишиг нээж, хорооны 30 иргэн хамруулан сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч дүүргийн Улаан загалмайн хорооноос мэргэжилтэн Б.Оюунчимэг цаасан урлал, сонингоор хийгддэг "гар урлал"-ыг талаар сонирхолтой мэдээ мэдээллийг хийж, үзэсгэлэн гаргаж сонирхууллаа.

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт