Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 95 хувийн асалттай байна.
НЭМСЭН:khoroo6@khanuul.mn
ОГНОО : 2018/10/16
Тус хороо нь 7 хоног бүр нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг хэрхэн асаж, эвдрэл гэмтэл хэр байгаа талаар судалгаа авч ажилладаг бөгөөд 2018 оны 10 дугаар сарын 2-р долоо хоногийн байдлаар 383 гэрэлтүүлгээс 19 гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна. Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 95%-ийн асалттай байна. Гэрэлтүүлгийн мэдээ гаргаж "Нобель нет уорк" ХХК-д тайлан мэдээг хүргүүллээ.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт