Мал бүхий өрхүүдэд мэдэгдэл хүргүүллээ.
НЭМСЭН:khoroo6@khanuul.mn
ОГНОО : 2018/03/13
 
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Мал амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай" №01 тоот захирамж, Хан-Уул дүүргийн Онцгой комиссын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн №01 тоот албан даалгавар, Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албаны 2018 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн №01/333 тоот албан бичгийг үндэслэн 2018  оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр хорооны Зохион байгуулагч Б.Сугар, хорооны цагдаа Борхүү, хэсгийн ахлагч Б.Батхүү, Г.Батжаргал нар хорооны мал бүхий 3 өрхөд албан мэдэгдэл хүргүүлэн 2018 оны 05 дугаар сарын 01-ний дотор мал аж ахуй эрхлэн явуулах зөвшөөрөгдсөн газруудад нүүхийг шаардаж ажиллалаа. 


    

 
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт