Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 99 хувьтай асаж байна.
НЭМСЭН:khoroo6@khanuul.mn
ОГНОО : 2017/12/13
Тус хороо нь 7 хоног бүр нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг хэрхэн асаж, эвдрэл гэмтэл хэр байгаа талаар судалгаа авч ажилладаг бөгөөд 2017 оны 12 дугаар сарын 2-р долоо хоногийн байдлаар 4-р хэсгийн нүхтийн 16-ар 323, 325 тоот шонгийн гэрэлтүүлэг, 5-р хэсгийн Нүхтийн 20-р гудамжны 46 шонгийн гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна. Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 99 хувьтай асаж байна.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт