Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлгийг засварлаж эхэллээ.
НЭМСЭН:khoroo6@khanuul.mn
ОГНОО : 2018/08/14
2018 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн "Нобель нет ворк" ХХК-тай хамтран Нүхт14,12,10,7,17,4,20,21,22,23,24, 28 гудамжнуудын эвдэрч, гэмтсэн, асахгүй байгаа 40 гэрэлтүүлгийг засав. Энэ ажилд хорооны хэсгийн ахлагч нар хяналт тавьж ажилласан. Энэ ажил 2018 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрөөс үргэлжлэх болно. 
 
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт