Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 99 хувьтай асаж байна.
НЭМСЭН:khoroo6@khanuul.mn
ОГНОО : 2018/07/02
Тус хороо нь 7 хоног бүр нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг хэрхэн асаж, эвдрэл гэмтэл хэр байгаа талаар судалгаа авч ажилладаг бөгөөд 2018 оны 06 дугаар  сарын 4-р долоо хоногийн байдлаар 383 гэрэлтүүлгээс 4 гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна. Гэрэлтүүлгийн мэдээ гаргаж "нобель  нет уорк" ХХК-д албан ёсоор мэдэгдэж тайлан мэдээг хүргүүлэн ажилладаг.  "нобель  нет уорк" ХХК-дбайнгын уялдаа холбоотой ажилласны үр дүнд хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 99 хувийн асалттай байна. 
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт