Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг хувийн асалттай байна.
Тус хороо нь 7 хоног бүр нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг хэрхэн асаж, эвдрэл гэмтэл хэр байгаа талаар судалгаа авч ажилладаг бөгөөд 2019 оны 07 дүгээр сарын 2-р долоо хоногийн байдлаар 383 гэрэлтүүлгээс 70 гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна. Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 81,7 %-ын асалттай байна. Гэрэлтүүлгийн мэдээ гаргаж дүүргийн Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэст хүргүүллээ. 
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт