Мал бүхий өрхүүд дараах газруудаас сонголт хийх боломжтой
Дараах 10 газруудад мал аж ахуйн эрхлэн явуулах боломжтой. 
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт