Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 96,6 хувийн асалттай байна
НЭМСЭН:khoroo6@khanuul.mn
ОГНОО : 2018/10/31
Тус хороо нь 7 хоног бүр нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг хэрхэн асаж, эвдрэл гэмтэл хэр байгаа талаар судалгаа авч ажилладаг бөгөөд 2018 оны 10 дугаар сарын 4-р долоо хоногийн байдлаар 383 гэрэлтүүлгээс 25 гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна. Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 96,6%-ийн асалттай байна. Гэрэлтүүлгийн мэдээ гаргаж "Нобель нет уорк" ХХК-д тайлан мэдээг хүргүүллээ.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт