Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 98 хувьтай асаж байна.
Тус хороо нь 7 хоног бүр нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг хэрхэн асаж, эвдрэл гэмтэл хэр байгаа талаар судалгаа авч ажилладаг бөгөөд 2018 оны 04 дүгээр  сарын 2-р долоо хоногийн байдлаар 3 дугаар хэсгийн 19-р гудамжны 21-р шонгийн гэрэлтүүлэг, 4-р хэсгийн 16 арын гудамжны 313, 315  шонгийн гэрэлтүүлэг, 5-р  хэсгийн Нүхт 17-р гудамжны 128д шонгийн гэрэлтүүлэг, 8-р хэсгийн Нүхтийн 27-р гудамжны 242, 241, нүхтийн 32-р гудамжны 634б  огт асахгүй байна.  Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 98%-тай асаж байна
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт