2018 оны 03 дугаар сарын 3 дугаар 7 долоогийн гэрэлтүүлгийн мэдээ
НЭМСЭН:khoroo6@khanuul.mn
ОГНОО : 2018/03/20
Тус хороо нь 7 хоног бүр нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг хэрхэн асаж, эвдрэл гэмтэл хэр байгаа талаар судалгаа авч ажилладаг бөгөөд 2018 оны 03 дүгээр  сарын 3-р долоо хоногийн байдлаар 4-р хэсгийн 16 арын гудамжны 323, 325 шонгийн гэрэлтүүлэг, 5-р  хэсгийн Нүхт 20-р гудамжны 44 шонгийн гэрэлтүүлэг, 7-р хэсгийн нүхтийн 26-р гудамжны 230 шонгийн гэрэлтүүлэг, 8-р хэсгийн нүхтийн 27-р гудамжны 239, 240, 241 шонгийн гэрэлтүүлэг, 9-р хэсгийн 28-р гудамжны 4/167 шонгийн гэрэлтүүлэг, 10-р хэсгийн НҮН урд 318-р шонгийн гэрэлтүүлгүүд огт асахгүй байна.  Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 98%-тай асаж байна. 

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт