Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 96,8 хувийн асалттай байна.
НЭМСЭН:khoroo6@khanuul.mn
ОГНОО : 2019/04/23
Тус хороо нь 7 хоног бүр нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг хэрхэн асаж, эвдрэл гэмтэл хэр байгаа талаар судалгаа авч ажилладаг бөгөөд 2019 оны 04 дүгээр сарын 4-р долоо хоногийн байдлаар 383 гэрэлтүүлгээс 12 гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна. Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 96,8 %-ын асалттай байна. Гэрэлтүүлгийн мэдээ гаргаж дүүргийн Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэст хүргүүллээ. 
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт