Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 97 хувьтай асаж байна
НЭМСЭН:khoroo6@khanuul.mn
ОГНОО : 2018/06/20
Асахгүй байгаа гэрэлтүүлгийг хэсэг, гудамжаар нэрлэвэл
1. 3-р хэсгийн нүхтийн 9-р гудамжны 21 тоот шонгийн гэрэлтүүлэг, нүхтийн 11 дүгээр гудамжны 14, 15 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна.
2. 4-р хэсгийн нүхтийн 16-ар 323, 325 тоот шонгийн гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна. 
3. 5-р хэсгийн Нүхтийн 17-р гудамжны 127, 269 шонгийн гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна. 
4. 6 дугаар хэсгийн нүхтийн 22 дугаар гудамжны 175 тоот шонгийн гэрэлтүүлэг, нүхтийн 23 дугаар гудамжны 198 тоот шонгийн гэрэлтүүлэг огт асахгүй
5. 8-р хэсгийн Нүхтийн 27-р гудамжны 242, нүхтийн , нүхтийн 32-р гудамжны 634б тоотын харалдаа шонгийн гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна. 
6. 9-р хэсгийн нүхт 29 мухар гудамжны 56 шонгийн гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна. 
7. 10-р хэсгийн нүн 302 тоот гэрэлтүүлэг огт асахгүй бөгөөд хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 97 хувьтай асаж байна.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт