Гэрэлтүүлгийн мэдээ
НЭМСЭН:khoroo6@khanuul.mn
ОГНОО : 2018/05/15

Асахгүй байгаа гэрэлтүүлгийг хэсэг, гудамжаар нэрлэвэл

  1. 3-р хэсгийн нүхтийн 9-р гудамжны 21 тоот шонгийн гэрэлтүүлэг
  2. 4-р хэсгийн нүхтийн 16-ар 323, 325 тоот шонгийн гэрэлтүүлэг
  3. 5-р хэсгийн Нүхтийн 17-р гудамжны 128д, 35, 72 шонгийн гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна.
  4. 6-р хэсгийн Нүхтийн 22 дугаар шонгийн 175 дугаар шонгийн гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна.
  5. 7-р хэсгийн нүхтийн 26 дугаар гудамжны 231, 210 дугаар шонгийн гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна.
  6. 8-р хэсгийн Нүхтийн 27-р гудамжны 242, 239,нүхтийн 31-р гудамжны 288 дугаар шон, нүхтийн 32-р гудамжны 634б тоотын харалдаа шонгийн гэрэлтүүлэг бүлгэрсэн.
  7. 10 дугаар хэсгийн НҮН урд нүүрний 302 тоот гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт