Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 96,6 хувийн асалттай байна.
НЭМСЭН:khoroo6@khanuul.mn
ОГНОО : 2018/10/03
Тус хороо нь 7 хоног бүр нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг хэрхэн асаж, эвдрэл гэмтэл хэр байгаа талаар судалгаа авч ажилладаг бөгөөд 2018 оны 10  дугаар  сарын 1-р долоо хоногийн байдлаар 383 гэрэлтүүлгээс 14 гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна.  Гэрэлтүүлгийн мэдээ гаргаж "нобель  нет уорк" ХХК-д тайлан мэдээг хүргүүллээ. Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 96,6%-ийн асалттай байна. 
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт