Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 86,1% хувьтай асаж байна.
НЭМСЭН:khoroo6@khanuul.mn
ОГНОО : 2018/08/07
Тус хороо нь 7 хоног бүр нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг хэрхэн асаж, эвдрэл гэмтэл хэр байгаа талаар судалгаа авч ажилладаг бөгөөд 2018 оны 08 дугаар  сарын 1-р долоо хоногийн байдлаар 383 гэрэлтүүлгээс 33 гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна.   Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 86,1 хувийн асалттай байна.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт