Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 77 хувтай асаж байна.
НЭМСЭН:khoroo6@khanuul.mn
ОГНОО : 2019/09/25
Тус хороо нь 7 хоног бүр нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг хэрхэн асаж, эвдрэл гэмтэл хэр байгаа талаар судалгаа авч ажилладаг бөгөөд 2019 оны 09 дугаар сарын 3-р долоо хоногийн байдлаар 383 гэрэлтүүлгээс 88 гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна. Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 77 %-ын асалттай байна. Гэрэлтүүлгийн мэдээ гаргаж дүүргийн Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэст хүргүүллээ.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт