Гэрэлтүүлэг 99 хувьтай асаж байна.
НЭМСЭН:khoroo6@khanuul.mn
ОГНОО : 2018/03/26
Тус хороо нь 7 хоног бүр нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг хэрхэн асаж, эвдрэл гэмтэл хэр байгаа талаар судалгаа авч ажилладаг бөгөөд 2018 оны 03 дүгээр  сарын 3-р долоо хоногийн байдлаар 3 дугаар хэсгийн 19-р гудамжны 21-р шонгийн гэрэлтүүлэг, 4-р хэсгийн 16 арын гудамжны 322, 323 шонгийн гэрэлтүүлэг, 5-р  хэсгийн Нүхт 20-р гудамжны 44 шонгийн гэрэлтүүлгүүд огт асахгүй байна.  Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 99%-тай асаж байна. 
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт