Гэрэлтүүлэг хорооны хэмжээнд 97,3 хувьтай асаж байна.
НЭМСЭН:khoroo6@khanuul.mn
ОГНОО : 2019/04/08
Тус хороо нь 7 хоног бүр нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг хэрхэн асаж, эвдрэл гэмтэл хэр байгаа талаар судалгаа авч ажилладаг бөгөөд 2019 оны 04 дүгээр сарын 2-р долоо хоногийн байдлаар 383 гэрэлтүүлгээс 10 гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна. Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 97,3 %-ийн асалттай байна. Гэрэлтүүлгийн мэдээ гаргаж дүүргийн Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэст хүргүүллээ.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт