Шарилжгүй Улаанбаатар-3 аянд нийслэлд тэргүүллээ.
НЭМСЭН:khoroo6@khanuul.mn
ОГНОО : 2018/09/24
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас "Шарилжгүй Улаанбаатар-3" аяныг зохион байгуулсан бөгөөд тус аянд аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд идэвхтэй хамрагдлаа. Мөн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс, Хан-Уул Агро ОНӨААҮГ-тай хамтран иргэдийн бүлэг, Эко бүлгийн 2 удаа авч нүхт 1-32, НҮН, ТТБТ, ТБЗ гудамжнуудын нийтийн эзэмшлийн зам талбайн шаралж, хөл газрын ургамлыг устгаж ачуулан иргэдийн эрүүл цэвэр орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүллээ. 

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт