Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 97,6 хувийн асалттай байна.
НЭМСЭН:khoroo6@khanuul.mn
ОГНОО : 2019/02/14
Тус хороо нь 7 хоног бүр нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг хэрхэн асаж, эвдрэл гэмтэл хэр байгаа талаар судалгаа авч ажилладаг бөгөөд 2019 оны 02 дугаар сарын 2-р долоо хоногийн байдлаар 383 гэрэлтүүлгээс 9 гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна. Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 97,6 %-ийн асалттай байна. Гэрэлтүүлгийн мэдээ гаргаж дүүргийн Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэст хүргүүллээ.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт