Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад ухуулага сурталчилгаа хийв.
Хан-Уул дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн Ганболдтой хамтран архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага, "Чанд авиа" өрхийн эрүүл  мэндийн төв, ХУЭМН яармаг салбар, 189 дүгээр цэцэрлэгүүдэд "21 нас хүрээгүй хүнд согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлүүлэхийг хориглоно" архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийг сурталчилсан зурагт хуудсыг тарааж ажиллалаа. 
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт