Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 96,6 хувийн асалттай байна.
НЭМСЭН:khoroo6@khanuul.mn
ОГНОО : 2018/09/20
Тус хороо нь 7 хоног бүр нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг хэрхэн асаж, эвдрэл гэмтэл хэр байгаа талаар судалгаа авч ажилладаг бөгөөд 2018 оны 09 дугаар  сарын 3-р долоо хоногийн байдлаар 383 гэрэлтүүлгээс 13 гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна.  Гэрэлтүүлгийн мэдээ гаргаж "нобель  нет уорк" ХХК-д тайлан мэдээг хүргүүллээ. Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 96,5%-ийн асалттай байна. 
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт