7 хоног бүр гэрэлтүүлгийн мэдээ авч ажиллаж байна.
Тус хороо нь 7 хоног бүр нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг хэрхэн асаж, эвдрэл гэмтэл хэр байгаа талаар судалгаа авч ажилладаг бөгөөд 2018 оны 01 дүгээр  сарын 2-р долоо хоногийн байдлаар 4-р хэсгийн нүхтийн 16-ар 323, 325 тоот шонгийн гэрэлтүүлэг, 5-р хэсгийн Нүхтийн 20-р гудамжны 46 шонгийн гэрэлтүүлэг, 7-р хэсгийн Нүхтийн 26-р гудамжны 230 шонгийн гэрэлтүүлэг, 8-р хэсгийн Нүхтийн 27-р гудамжны 239 шонгийн гэрэлтүүлэг асахгүй байна. Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 99%-тай асаж байна. 
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт